Pavyzdinė nuotolinės sutarties atsisakymo forma

(Šią formą užpildykite ir grąžinkite tik tuo atveju, jei norite atsisakyti sutarties)

– Kam:

UAB „LITIDEAL“

Įmonės kodas: 111444388

Adresas: Laisvės pr. 3, Vilnius, Lietuva

El. paštas: avisnow@avis.lt

 

– Aš/Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) paslaugų teikimo sutarties dėl MyAvis Automobilių nuomos paslaugų teikimo sutarties*,

– Užsakytų*/gautų* [data],

– Vartotojo (-ų) vardas, pavardė,

– Vartotojo (-ų) adresas,

– Vartotojo (-ų) parašas (-ai), (jei taikoma)

– Data.

 

(*) Išbraukti, kas nereikalinga