Detalus Avis Leasing paslaugų aprašymas ir kainoraštis

 

Paslaugų aprašymas

Kiekvienam vairuotojui suteikiamas 24 valandų pagalbos telefono numeris, kuriuo galima susisiekti visą parą; Jums suteikiama praktinė pagalba, o taip pat visokeriopa pagalba telefonu draudiminio įvykio ar automobilio gedimo atveju.

Visapusiškas sąskaitų, gaunamų iš tiekėjų, administravimas: ateinančių sąskaitų tikslumo vertinimas (ar gaunama sąskaita atitinka užsakytus darbus). Pateikiama viena sąskaita už per mėnesį atliktus papildomus darbus.

AVIS informuoja apie faktinės ridos atitikimą sutarties ridai. Jei yra nukrypimas nuo planuotos sutarties ridos, AVIS informuoja klientą ir pasiūlo sprendimą. Ridos kontrolė atliekama remiantis serviso sąskaitomis ir/arba remiantis GPS sistemos duomenimis, jei tokia įdiegta automobilyje.

AVIS saugo ir esant būtinybei (poreikiui) perduoda atsarginius automobilių raktus klientui.

AVIS rūpinasi automobilio pirkimo procedūromis ir jo registracija.

AVIS organizuoja ir administruoja automobilio grąžinimą atpirkėjui (sutarties laikotarpio pabaigoje) ir atstovauja kliento interesus.

AVIS rūpinasi automobilio draudimais ir jų aptarnavimu.

  • Draudimų ir draudiminių įvykių priežiūra bei valdymas

AVIS suteikia visokeriopą pagalbą klientui nuo to momento, kai klientas informuoja apie įvykį iki automobilio perdavimo klientui po remonto. AVIS suteikia visa reikalingą dokumentaciją, organizuoja remonto darbus ir atstovauja kliento interesus derybose su vertintojais ir servisais.

AVIS organizuoja privalomą techninę automobilio apžiūrą.

  • Privalomos techninės apžiūros organizavimas ir administravimas

AVIS seka privalomos techninės apžiūros atlikimo datas ir informuoja klientą.

  • Privalomos techninės apžiūros atlikimo kaštai

Privalomos techninės apžiūros kaštai, remiantis oficialiu kainoraščiu, įtraukti į mėnesio nuomos įmoką (Latvijoje – įtraukiami ir automobilio naudojimo mokesčiai).

  • X (kiekis) padangų komplektas/ai

X (kiekis) žieminių ar vasarinių padangų komplekto/ų kaštai įtraukiami į mėnesio įmokas ir jų skaičius nurodomas Tituliniame lape.

  • Žieminės ir vasarinės padangos visam nuomos laikotarpiui

AVIS rūpinasi padangomis visą nuomos laikotarpį, įvertinant normalų nusidėvėjimą ir sutartą nuomos ridą.

  • Nesezoninių padangų pasauga ir techninio stovio kontrolė

Nesezoninės padangos sandėliuojamos AVIS sandėlyje. Klientas informuojamas apie sandėliuojamų padangų stovį ir pateikiami optimalūs sprendimai jų keitimui.

  • Sezoninių padangų montavimas ir balansavimas

Du kartus per metus AVIS rūpinasi padangų montavimu ir balansavimu. AVIS serviso centras informuoja kliento atsakingą darbuotoją ar kiekvieną vairuotoją (kaip sutariama) apie sezoninių padangų montavimo pradžią ir suderinamas optimalus laikas jų keitimui.

AVIS rūpinasi reguliariais techniniais aptarnavimais remiantis oficialaus gamintojo nurodymais.

  • Reguliarių techninių aptarnavimų kaštai

Reguliarių techninių aptarnavimų kaštai (TA) įskaičiuojami į mėnesio įmokas, remiantis pasirinktu nuomos laikotarpiu ir rida pagal oficialaus gamintojo informaciją.

 

AVIS administruoja ir organizuoja reguliarius techninius aptarnavimus, remontus ir kitas paslaugas. Susisiekus su AVIS serviso centru, klientui suteikiama visokeriopa techninė pagalba ir klientas gali užsisakyti reguliarų techninį aptarnavimą, remontą ar kitas paslaugas jam tinkamu metu.

AVIS organizuoja automobilio stovio kontrolę ir informuoja klientą (jei taip sutarta), remiantis informacija gauta iš reguliarius techninius ar serviso darbus atliekančių įmonių.

AVIS rūpinasi remontais ar techniniais darbais remiantis normaliu nusidėvėjimu.

  • Normalių nusidėvėjimų kaštai

Bet kokios natūraliai nusidėvinčių detalių, eksploatuojant automobilį pagal gamintojo reikalavimus (stabdžių kaladėlės, valytuvai, diskai ir kt.), ratų suvedimo, detalių, kurių keitimas neįtrauktas į gamintojo garantiją ir visų kitų detalių, įtakojančių automobilio eksploataciją, kaštai įtraukiami į mėnesio įmoką.

AVIS užtikrina, kad automobilis turi pratęstą garantiją, remiantis gamintojo ar oficialaus atstovo sąlygomis.

AVIS suteikia pakaitinį automobilį, jei veiklos nuomos automobiliu negalima naudotis. Pakaitinis automobilis gali būti įtrauktas į mėnesio įmoką keliais variantais: X dienų per x laikotarpį, x dienų visam parkui X laikotarpiui.

Atlikti sutartiems automobilio serviso darbams (reguliariam techniniam aptarnavimui, papildomiems serviso darbams, padangų montavimui, automobilio išorės plovimui ir salono valymui) AVIS serviso centras suteikia automobilio paėmimo-pristatymo paslaugą. Paėmimo/pristatymo paslauga turi būti suderinta ir užsakoma iš anksto. Ši paslauga atliekama darbams, kurie įtraukiami į mėnesio įmoką ir tai aprašyta Tituliniame lape.

AVIS suteikia kuro kortelę, sumoka sąskaitą ir pateikia klientui mėnesio sąskaitą ir detalią kuro kortelių išlaidų ataskaitą už praėjusį mėnesį.

AVIS rūpinasi automobilio plovimu ir/ar salono valymu per AVIS partnerius.

AVIS suteikia parkavimo vietą oro uosto teritorijoje (Vilnius, Ryga, Talinas). Ši paslauga turi būti derinama iš anksto, taip pat klientas turi galimybę užsisakyti (iš anksto suderinus) papildomas paslaugas, kurios gali būti atliktos, kol automobilis laikomas oro uoste, pvz.: automobilio plovimas, padangų permontavimas, reguliarus techninis aptarnavimas.

AVIS rūpinasi GPS sistemos montavimu ir šios sistemos administravimu per AVIS partnerius.

AVIS administruoja mokesčius, susijusius su automobilių naudojimu (įmonės automobilių mokesčiu ir t.t.).

Paslauga suteikiama klientui, kuris užsakė veiklos nuomos automobilį, tačiau tol, kol užsakytas automobilis atvyks, jam garantuojame mobilumą. Laikini automobiliai suteikiami iš AVIS trumpalaikės nuomos parko.

AVIS veiklos nuomos klientams suteikiamos specialios sąlygos ir pasiūlymai trumpalaikės nuomos paslaugomos visame pasaulyje.

AVIS suteikia klientui pageidaujamas, aptartas ataskaitas, susijusias su automobilių parku, sutarties sąlygomis, techninio stoviu, draudiminiais įvykiais ir t.t.

 

Paslaugų kainoraštis

Kainos be 21% PVM

Paslauga Kaina
Veiklos nuomos ir aptarnavimo sutarties sudarymo mokestis 1% automobilio kainos, bet ne mažiau nei 200 €
Automobilių parko aptarnavimo sutarties sudarymo mokestis 75 €
Sutarties nuomos laikotarpio ir/ar ridos keitimas Nuo 150 €
Apmokėjimo termino ilginimas ( jei nėra sutarta dėl kitų sąlygų) 30 €
Sutarties perkėlimas naujam Nuomininkui (Lietuvos ribose) Nuo 100 €
Sutarties perkėlimas į kitą Baltijos šalį (mokestį moka esamas ar būsimas Nuomininkas, papildomos išlaidos, susietos su Sutarties perkėlimu nėra įskaičiuotos) Nuo 150 €
Draudimo sąlygų keitimas 100 €
Papildomų paslaugų įtraukimas į Sutartį Nemokamai
Paslaugų eliminavimas Sutartyje 100 €
Kiti Sutarties pakeitimai (papildomos įrangos įtraukimas, papildomų kaštų įtraukimas ir/ ar kt.) 100 €
Sezoninių padangų montavimas ir balansavimas (1 sezonas) 60 €
Sezoninių padangų saugojimas (1 sezonas) 60 €
24 valandų pagalba kelyje (papildomos išlaidos, susijusios su šiuo įvykiu, nėra įskaičiuotos) 35 €
Kuro kortelės/ių administravimas (mėnuo) 2 €
Automobilio parkavimas oro uoste (mėnuo) 15 €
“Nuo durų iki durų” – paėmimo/pristatymo paslauga 25 €
Pakaitinis automobilis Priklauso nuo pakaitinio automobilio dydžio. Nuo 40 € /dieną
Draudiminio įvykio administravimas (vienas įvykis, papildomos išlaidos, susijusios su šiuo įvykiu, nėra įskaičiuotos) 80 €
Automobilio stovio kontrolė Sutarties eigoje 45 €
Automobilio valstybinio numerio keitimas  (mokesčiai ir papildomos išlaidos, susijusios su šia procedūra, nėra įskaičiuotos) 45 €
Privalomos valstybinės techninės apžiūros organizavimas (mokesčiai ir papildomos išlaidos, susijusios su šia procedūra, nėra įskaičiuotos) 45 €
Klientui priklausančio automobilio pardavimo trečiąjai šaliai administravimas Nuo 300 €
AVIS išduodamas įgaliojimas 3 kalbomis Nemokamai
Notaro patvirtintas įgaliojimas (notaro ir kiti valstybiniai mokesčiai nėra įskaičiuoti) 30 €
Leidimas subnuomai 20 €
Kitų leidimų paruošimas ( papildomos įrangos instaliavimui, lipdukų klijavimui ar kt.) Nemokamai
Mokesčių už parkavimą, kelių eismo taisyklių pažeidimą, administravimas (už kartą) 25 €