Avis Carbon Hero

 

Autosõidust tekkivat CO2
heitkogust saab vähendada, aga mitte ära hoida.
Carbon Impact Heroga on sul võimalus see kompenseerida.

 

Vähendatud CO2 heitkoguste hulk põhineb KWOTA globaalsel
standardil,  mis võimaldab materjalide taaskasutamise
tulemusena saavutatud CO2 heitkoguse vähendamist
täpselt mõõta ja verifitseerida.