Vartotojo nuostatai

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Galioja nuo [01.03.2022]

Nuomos paslaugų teikimo sąlygos (toliau - vartotojo sąlygos) reglamentuoja 1) klientų registravimo tvarką; 2) automobilių rezervavimą ir naudojimą; 3) transporto priemonių eksploatavimo sąlygas; 4) atsakomybės nuostatus 5) mokėjimo sąlygas. Prašome atidžiai perskaityti sąlygas, nes naudodamasis "Litideal" teikiamomis paslaugomis klientas patvirtina, kad susipažino su sąlygomis, jas suprato ir sutinka, kad jų teisinis vykdymas yra privalomas.

Pagal numatytas sąlygas "Litideal" ir kliento (apibrėžtas žemiau) santykiai yra laikomi sutartiniais.

1. SUSIPAŽINOTE IR SUTINKATE

Toliau, šiose sąlygose, pateiktos frazių reikšmės:

1.1 Paskyra - tai kliento/ vartotojo paskyra, užregistruota mobiliojoje programėlėje.

1.2 Automobilis - tai mažiausiai keturratė transporto priemonė, skirta keleiviams ar kroviniams vežti, kurios projektinis greitis viršija 25 km/ val. ir kurią "Litideal" suteikia klientui už tam tikrą mokestį pagal numatytas sąlygas.

1.3 Klientas -  tai fizinis asmuo, kuris naudodamasis paslaugomis sutiko su sąlygomis ir sutartinių įsipareigojimų vykdymu "Litideal" atžvilgiu.

1.4 Elektroninė sistema - tai transporto priemonių rezervavimo sistema, naudojama mobiliojoje programėlėje.

1.5 Kuro kortelė - kiekvienas automobilis turi jam priskirtą kuro kortelę, kuria galima atsiskaityti už degalus "Litideal" nurodytose degalinėse.

1.6 "Litideal" yra Lietuvos uždaroji akcinė bendrovė (Įm.k. 111444388, registracijos adresas: Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius, Lietuva).

1.7 Mobilioji programėlė - tai programinė įranga, skirta išmaniesiems įrenginiams (pvz.: telefonas, planšetinis kompiuteris) ir (arba) kitiems mobiliesiems įrenginiams, kuriuos galima naudoti automobilio rezervacijai, atrakinimui, užrakinimui ir (arba) atlikti kitas, programinės įrangos įgalintas operacijas.

1.8 Stovėjimo aikštelė - tai automobilių stovėjimo aikštelė ir (arba) įkrovimo stotelės, kuriose klientai pasiima automobilį ir (arba), kur transporto priemonė turi būti grąžinta.

1.9 Pusės - tai yra "Litideal" ir Klientas.

1.10 Naudojimo laikotarpis - tai laikotarpis nuo transporto priemonės pradėjimo naudoti (atrakinimo) iki grąžinimo (užrakinimo) momento.

1.11 Asmens duomenys - tai bet kokie duomenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, atskirai ar kartu, su kitais esamais duomenimis leidžia indentifikuoti fizinį asmenį (pvz.: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas, socialinio draudimo kodas, nuotrauka, aprašymas, telefono numeris ir t.t.

1.12 Kainynas/ kainoraštis - tai internetinėje svetainėje ir mobiliojoje programėlėje nurodomos paslaugų kainos, baudos, žalos atlyginimas bei kiti susiję mokesčiai ir išlaidos. Kainynas yra neatskiriama sąlygų ir nuostatų dalis.

1.13 Privatumo sąlygos - tai "Litideal" privatumo sąlygos (politika), kuriose pateikiama informacija apie kliento asmens duomenų tvarkymą, (įskaitant kliento, kaip duomenų subjekto, teises) ir kurios pateikiamos svetainėje www.myavis.lt/lt/privatumo-politika.

1.14 Paslaugos - tai visos "Litidea" UAB teikiamos paslaugos, įskaitant nuomą (paleidimą), techninę priežiūrą (kapitalinį ir einamąjį remontą, techninę pagalbą), civilinės atsakomybės draudimą, taip pat medžiagų ir degalų, naudojamų transporto priemonės naudojimui ir eksploatacijai, tiekimą. Įskaitant įprastą transporto priemonės pakrovimą.

1.15 Sąlygos - tai visos šiame dokumente išdėstytos ir nurodytos sąlygos, reglamentuojančios paslaugų teikimą.

1.16 Transporto priemonės sistema - tai automobilyje įdiegta elektroninė ir automatinė sistema, kuri fiksuoja transporto priemonės buvimo vietą, nuvažiuotą atstumą, laiką (kai transporto priemonė buvo naudojama), degalų kortelės naudojimą ir kitus su transporto priemonės naudojimu susijusius duomenis bei perduoda juos "Litideal".

1.17 Sąlygose naudojamas terminas "transporto priemonė" yra bendras automobilių apibūdinimas.

1.18 Svetainė - tai yra visas turinys, esantis ir pasiekiamas www.myavis.lt svetainėje arba bet kuriame jos subdomenyje, per minėtą svetainę arba subdomeną.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1 Šios sąlygos tarp "Litideal" ir kliento galioja nuo to momento, kai klientas užsiregistruoja kaip paslaugų vartotojas ir gauna neribotą prieigą naudotis mobiliąją programėle bei paslaugomis.

2.2 "Litideal" pasilieka teisę keisti ar papildyti sąlygas savo nuožiūra, apie tai iš anksto pranešusi svetainėje ir/ ar mobiliojoje programelėje. Todėl klientas privalo reguliariai tikrinti svetainę ir/ ar mobiliąją programėlę, kad būtų susipažinęs su naujausia sąlygų versija. Jei klientas ir toliau naudojasi paslaugomis po to, kai jam buvo pranešta apie aukščiau aprašytus pakeitimus, laikoma jog jis sutinka su sąlygomis po jų pakeitimo. Nepaisant išdėstytų nuostatų, pakeistos sąlygos įsigalioja nepriklausomai nuo naudojimosi Paslaugomis, praėjus 5 (penkioms) dienoms nuo minėto pranešimo apie pakeitimus.

2.3 Sąlygos sudaro visišką "Litideal" ir kliento susitarimą, pagal jose numatytus nuostatus ir turi viršenybe prieš visas iki to sudarytas sutartis tarp kliento ir "Litideal" ir jas pakeičia, nebent "Litideal" ir klientas būtų raštu susitarę kitaip.

2.4 "Litideal" teikia paslaugas esama forma ir kiek prieinama. "Litideal" nesuteikia jokių tiesioginių, netiesioginių sąlygų ar teisiškai nustatytų garantijų tiek, kiek leidžia teisės aktai. "Litideal" negarantuoja kad servisas ar transporto priemonė bus prieinama, ar kad jos bus geros būklės ir be defektų. Visos numanomos sąlygos ir bet kokios garantijos, susijusios su Paslaugomis, neįtraukiamos tiek, kiek tai leidžia įstatymai.

2.5 "Litideal" turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą klientui, atšaukti jo keliones ar rezervacijas, blokuoti jo prieigą prie paskyros ar elektroninės sistemos, jei klientas nesilaiko numatytų sąlygų. Taip pat "Litideal" turi teisę reikalauti, kad klientas pašalintų sąlygų pažeidimą, per papildomą laikotarpį, kuris jokiomis aplinkybėmis negali viršyti vienos valandos. Per nurodytą terminą klientui nepašalinus sąlygų pažeidimo, laikoma, jog pasibaigus nurodytam terminui, pasibaigia ir transporto priemonės naudojimo laikotarpis ir klientas netenka teisės toliau naudotis transporto priemone. Tada klientas privalo nedelsdamas grąžinti transporto priemonę į numatytą stovėjimo aikštelę. Klientui to nepadarius, "Litideal" turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą, blokuodama galimybę užvesti ar naudotis transporto priemone. Tokiu atveju, "Litideal" darbuotojai turi teisę išgabenti transporto priemonę klientui nedalyvaujant ir apie tai iš anksto nepranešę.

3. PASKYROS REGISTRAVIMAS IR VARTOTOJO PATVIRTINIMAS

3.1 Klientas gali naudotis paslaugomis, jei:

3.1.1 Yra ne jaunesnis nei 21 metų amžiaus ir turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą bei teisę vairuotoji pagal LR numatytas įstatymus ir KET.

3.1.2 turi sąskaitą;

3.1.3 jo paskyra susieta su galiojančia kredito ar debeto kortele ar kitu būdu, kurį palaiko mobilioji programėlė.

3.1.4 turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą tame regione, kuriame klientas nori naudotis paslaugomis.

3.1.5 klientas yra fiziškai sveikas ir turi reikiamų įgūdžių bei patirties saugiai ir kompetentingai naudotis, vairuoti ir valdyti transporto priemonę.

3.2 Klientas, registruodamas paskyrą, privalo:

3.2.1 perskaityti ir susipažinti su sąlygomis, kainoraščiu, privatumo politika ir sąlygomis. Jis taip pat patvirtina, jog visa pateikta informacija yra aiški ir suprantama bei jis sutinka laikytis numatytų sąlygų.

3.2.2 įvesti savo el. pašto adresą ir telefono numerį, kurie leidžia klientui prisijungti prie paskyros mobiliojoje programėlėje. Klientas yra visiškai atsakingas už paskyros ir mobiliosios programėlės duomenų vartotojo duomenų apsaugą bei užtikrina savo prisijungimo duomenų konfidencialumą ir saugumą.

3.2.3 susieti savo paskyrą su mobiliojo telefono numeriu ir galiojančia kredito ar debeto kortele arba kitu mokėjimo būdu, kurį palaiko mobilioji programėlė. Tokiu būdu klientas leidžia "Litideal" naudoti pasirinktą apmokėjimo būdą atsiskaitymui už suteiktas paslaugas, ar pagal šias sąlygas numatytus mokesčius ir išlaidas.

3.2.4 pateikti galiojanti vairuotojo pažymėjimą arba dokumentą, įrodantį teisę vairuoti automobilį ir patvirtinti jo galiojimą, mobiliojoje programėlėje numatyta tvarka.

3.2.5 registracijos metu naudoti tik savo tikrąjį vardą, nurodyti tikslius asmens ir mokėjimo kortelės duomenis ir visada atnaujinti šią informaciją.

3.3 Jei klientas nenurodo savo duomenų teisingai, kaip tai numato 3.2 punktas, registracijos procesas laikomas negaliojančiu, todėl nebaigtu.

3.4 Klientas yra atsakingas už prieigą prie paskyros ir paskyros patvirtinimą bei saugumą. "Litideal" turi teisę manyti, jog kiekvienas kuris naudojasi kliento vartotojo vardu ir telefono numeriu, gavo kliento leidimą, o jei kliento paskyra naudojasi trečiosios šalys, už tai atsako klientas ir prisiima su tuo susijusią riziką tol, kol apie tai informuoja "Litideal". Klientas privalo informuoti "Litideal", jei jo prisijungimo duomenys pateko į pašalinių asmenų rankas arba jei jo paskyra naudojasi trečioji šalis arba jei kyla įtarimas, jog paskyra gali naudotis trečioji šalis. Gavus tokią informaciją "Litideal" nedelsdama, bet ne vėliau nei po 8 darbo valandų, blokuoja kliento paskyrą.

3.5 Jei klientas pagal 3.4 punktą informavo "Litideal", "Litideal" prisiima bet kokią žalą, kuri galėjo atsirasti po pranešimo, nebent žala atsirado dėl kliento tyčinių veiksmų. Jei kliento paskyrą naudojasi trečiosios šalys, klientas yra atsakingas ir prisiima su tuo susijusią riziką tol, kol pagal 3.4 punktą apie tai informuoja "Litideal".

3.6 Klientas neturi teisės:

3.6.1 perleisti, prekiauti ar išnuomoti savo sąskaitą;

3.6.2 sukurti netikras, nelegalias ar melagingas paskyras;

3.7 Klientas privalo užtikrinti, jog naudodamasis kompiuterine įranga, programine įranga ar kita įranga registracijai ir/ ar prisijungimui prie mobiliosios programėlės ir/ ar elektroninės sistemos būtų taikomos visos racionalios ir šiuolaikiškos saugumo priemonės (įskaitant, bet neapsiribojant blokavimo, antivirusine ir antikenkėjinė programine įranga), kurios būtų aktyvuotos ir atitinkamai atsako už visas pasekmes, kylančias, dėl netinkamo kliento kompiuterio, išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio ar kito įrenginio apsaugos.

4. NAUDOJIMO SĄLYGOS

4.1 Bendrosios sąlygos

4.1.1 Klientas naudodamasis paslaugomis įsipareigoja:

4.1.1.1 taikyti gamintojo nustatytus ir transporto priemonės vadove/ instrukcijoje numatytus, eksploatavimo reikalavimus;

4.1.1.2 laikytis "Litideal" nurodymų ir rekomendacijų, kurios pateikiamos sąlygose;

4.1.1.3 laikytis "Litideal" sąlygose pateiktų nurodymų ir rekomendacijų bei galiojančių teisės aktų.

4.1.1.4 nenaudoti transporto priemonės lenktynėms ar kitiems su sporto susijusiems tikslams; Nenaudoti transporto priemonės treniruočių tikslams ar kaip mokomąją priemonę; Draudžiamą ją naudoti kitų transporto priemonių vilkimui; Nenaudoti taip, kaip ji nėra pritaikyta ar skirta, ar nevykdyti kitos veiklos, kurią draudžia galiojantys teisės aktai.

4.1.1.5 nepernuomoti ir neperleisti transporto priemonės ar su ja susijusių teisių ir pareigų, numatytų sąlygose; Neperleisti transporto priemonės tretiesiems asmenims, jeigu šalys nesusitarė kitaip raštu.

4.1.1.6 vairuoti ir valdyti transporto priemonė saugiai, važiuoti saugiu greičiu ir atsižvelgti į oro sąlygas, vairavimo įgūdžius ir patirtį.

4.1.1.7 būti visiškai blaiviam bei nebūti apsvaigus nuo kitų psichiką veikiančių medžiagų. "Litideal" pasilieka teisę automobiliuose įrengti autoblokus, kurie neleidžia naudotis transporto priemone, jei vairuotojo iškvėptame ore yra alkoholio.

4.1.1.8 nevairuoti ir nevaldyti transporto priemonės, jei klientas jaučiasi sergantis, pavargęs arba jo vairavimas gali kelti pavojų bendram eismo saugumui.

4.1.9 laikytis reikalavimų, kurie numatyti kliento vairuotojo pažymėjime (pvz. vairuoti tik atitinkamos kategorijos transporto priemonę).

4.1.10 pripažinti, jog transporto priemonė yra "Litideal" nuosavybė ir klientas negali remontuoti, ardyti, keisti ar kitaip modifikuoti transporto priemonės ar jos įrangos.

4.1.11 prisiimti visą atsakomybė už transporto priemonę ir priežiūrą jos valdymo bei naudojimo metu; Grąžinti transporto priemonę tokios pačios būklės, kokios ji buvo nuomos pradžioje (stovėjimo aikštelėje), atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą.

4.1.12 Jeigu klientas trumpam nustojo naudoti transporto priemonę, ketindamas artimiausiu metu vėl pradėti ja naudotis ir kelionės nebaigė užrakindamas automobilį, klientas privalo imtis visų būtinųjų veiksmų ir užtikrinti transporto priemonės saugumą ir išvengti trečiųjų šalių piknaudžiavimo.

4.1.13 Klientas privalo nedelsiant informuoti "Litideal" ir atitinkamas institucijas (pvz. policiją), jei transporto priemonė sugenda, yra sugadinama, patenka į eismo įvykį ar kitu būdu tampa nebetinkama tolesniam naudojimui; Taip pat privalo informuoti apie aplinkybes, kurios trukdo eksplotuoti ir naudoti transporto priemonę.

4.1.14 Klientui susikūrus elektroninę paskyrą ir faktiškai pradėjus naudotis teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad klientas patvirtino, jog turi pakankamai įgūdžių ir žinių naudotis transporto priemone ir jo fizinė būklė yra tinkama transporto priemonei valdyti.

4.1.15 Klientas turi teisę transporto priemonė naudotis tik Lietuvoje. Transporto priemone naudotis už Lietuvos ribų galima tik gavus atskirą, raštišką "Litideal" sutikimą.

4.2 Mobiliosios programėlės naudojimas

4.2.1 Naudojimo laikotarpio pradžia:

4.2.1.1 Prieš pradedant pirmąją kelionę, reikia parsisiųsti mobiliąją programėlę. Transporto priemonę galima rezervuoti laikotarpiui, kuris yra rodomas kaip prieinamas mobiliojoje programėlėje ir atsižvelgiant į išankstinį prieinamą laiką. Norėdamas rezervuoti transporto priemonę, klientas turėtų būti prisijungęs prie asmeninės paskyros, prisijungimui patvirtinti naudojamas unikalus kodas gautas SMS žinute, paskyroje registruotu mobiliuoju telefono numeriu; Pasirinkti pageidaujamą ir laisvą transporto priemonę ir patvirtinti rezervaciją.

4.2.1.2 Jei rezervacija atlikta sėkmingai, klientui transporto priemonė yra rezervuojama artimiausioms 15 minučių nemokamai. Užsakymo patvirtinimas matomas mobiliojoje programėlėje.

4.2.1.3 Klientas, norėdamas atrakinti transporto priemonę, turėtų pasirinkti atitinkamą komandą mobiliojoje programėlėje ir vykdyti tolesnes rodomas instrukcijas.

4.2.1.4 Atrakinus transporto priemonę ir prieš pradedant kelionę, klientas privalo apžiūrėti transporto priemonės išorę ir vidų (jei taikoma), ar nėra aiškiai matomų pažeidimų. Nustačius trūkumus, kurie nėra pažymėti specialiais lipdukais, klientas privalo nedelsiant informuoti "Litideal" telefonu +3706 98 44 831 arba el. paštu avisnow@avis.lt. Jei klientas nesilaiko aukščiau aprašytų nurodymų ir neinformuoja "Litideal", laikoma, jog visi pažeidimai atsirado kliento nuomos laikotarpiui.

4.2.2 Naudojimo laikotarpio pabaiga:

4.2.2.1 Pasibaigus transporto priemonės naudojimo laikotarpiui, klientas ją privalo grąžinti į tą pačią stovėjimo vietą, iš kurios ji buvo paimta. Tai reiškia, jog stovėjimo vieta, iš kurios transporto priemonė buvo paimta nuomos pradžioje, neturėtų skirtis nuo stovėjimo vietos į kurią ji grąžinama.

4.2.2.2 Klientas, transporto priemonės grąžinimo metu, automobilio raktelį palieka jo viduje ir patikrina ar jo viduje nepaliko asmeninių daiktų, šiukšlių ir užtikrina, kad automobilio dokumentai ir priedai (jeigu tokie yra) paliekami toje pačioje vietoje, kaip ir kelionės pradžioje.

4.2.2.3 Automobilį grąžinus į numatytą jo stovėjimo vietą, transporto priemonė turėtų būti užrakinta pagal mobiliojoje programėlėje pateiktas instrukcijas. Norėdamas užrakinti automobilį, klientas turi pasirinkti atitinkamas komandas mobiliojoje programėlėje ir vykdyti ten pateiktas instrukcijas.

4.2.2.4 Klientas privalo transporto priemonę grąžinti ne prastesnės būklės, nei ji buvo nuomos pradžioje, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą.

4.3 Automobilių naudojimas

4.3.1 Klientas automobiliu gali pradėti naudotis pasirinktu laiku ir naudotis tik tuo laikotarpiu, kuris nurodytas mobiliojoje programėlėje. Priešingu atveju rezervacija bus atšaukta.

4.3.2 Norėdamas pradėti kelionę, klientas turi užvesti automobilį naudodamas raktelį, kuris yra transporto priemonės viduje. Jei automobiliui užvedimo raktelis nėra reikalingas, tuomet jį užvesti galima paspaudus atitinkamą "Start" mygtuką ir nuspaudus stabdžių pedalą.

4.3.3 Norėdamas grąžinti automobilį, klientas mobiliojoje programėlėje turi pasirinkti komandą "Stabdyti kelionę". Klientas, prieš palikdamas transporto priemonę turi įsitikinti, jog ji tinkamai užrakinta, o užvedimo raktelis paliktas jos viduje.

4.3.4 Minimalus naudojimosi automobiliu laikotarpis - 1 val., o maksimalus - 5 dienos, jeigu šalys raštu nesutarė kitaip. Klientui automobilį grąžinus anksčiau nei nustatytas minimalus naudojimosi laikotarpis, pinigai už neišnaudotą laiką nėra grąžinami. Klientui automobilio negrąžinus pasibaigus nustatytam maksimaliam naudojimosi laikotarpiui, "Litideal" turi teisę kreiptis į policiją ir blokuoti galimybę užvesti transporto priemonę. Jei nustatytas, maksimalus naudojimo transporto priemonę laikas, preliminariai numatoma, jog gali būti viršytas, klientas privalo apie tai informuoti "Litideal" ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki numatomo maksimalaus naudojimosi laiko pabaigos.

4.3.5 "Litideal" turi teisę, bet kuriuo automobiliu naudojimosi metu, pakeisti transporto priemone kita, atitinkamos kategorijos ir parametrų transporto priemone, jei tai yra būtina norint tinkamai apžiūri automobilį, jį remontuoti, pašalinti galimus gedimus ar atlikti kitus būtinus veiksmus. "Litideal" įsipareigoja klientą informuoti apie tokį keitimą prieš vieną dieną. Klientas turi leisti nurodytą dieną ir laiku pakeisti automobilį šalių sutartoje vietoje ir priimti kitą automobilį pagal numatytas sąlygas.

4.3.6 Kiekvienas automobilis turi priskirtą degalų kortelę, kuri yra "Litideal" nuosavybė. Degalų kortelės yra griežtai skirtos tik nuomojamo automobilio degalų bakui papildyti, pildyti kitos transporto priemonės degalų baką yra griežtai draudžiama. Jei degalų likutis naudojamos transporto priemonės bake nukrenta žemiau ¼, klientas turi pasinaudoti degalų kortele ir automobilio baką pripildyti artimiausioje degalinėje. PIN kodas nurodytas ant degalų kortelės. Kuras yra įskaičiuotas į paslaugos mokestį, klientui mokėti papildomai už kurą nereikia. Degalų kortelė gali būti naudojama tik automobilio degalų papildymui, pilti degalus į kitas talpas ar bakus yra griežtai draudžiama. Klientui pažeidimus šį draudimą, "Litideal" apie neteisėtą kortelės naudojimą informuos atitinkamas institucijas, o klientui bus taikoma sąlygose numatyta bauda ir žalos atlyginimas, kurios nepadengia numatyta bauda.

4.3.7 Degalų kortelė turi būti laikoma automobilyje ir automobilio grąžinimo metu likti jo viduje. Klientui pametus kuro kortelę, apie tai privalu nedelsiant informuoti "Litideal" ir atlyginti žalą, kuri gali atsirasti ją praradus.

4.3.8 Automobilis turi būti grąžintas į tą pačią stovėjimo vietą, iš kurios buvo paimtas.

4.3.9 Jeigu automobilis, jo naudojimo laikotarpiu, yra paliekamas mokamoje ar privačioje stovėjimo aikštelės teritorijoje, klientas privalo sumokėti už parkavimą.

4.3.10 Bet kokia veikla, skirta transporto priemonės sistemos duomenims nuskaityti, kopijuoti, keisti, papildyti ar ištrinti, arba bet koks bandymas tai daryti, yra griežtai draudžiamas.

4.3.11 Klientas automobiliu turi naudotis atsargiai ir jo nesugadinti. Rūkyti automobilyje yra griežtai draudžiama vairuotojui ir visiems keleiviams.

4.3.12 Jei klientas automobilį naudoja gyvūno pervežimui, jis sutinka kad tai gali būti daroma tik gyvūną transportuojant tam skirtame narve.

5. APMOKĖJIMAS IR MOKESČIAI

5.1 Klientas "Litideal" turi sumokėti visas išlaidas ir mokesčius, susijusius su transporto priemonės naudojimu ir remiantis galiojančiomis sąlygomis bei kainoraščiu. Norėdami pradėti naudotis transporto priemone, mobiliojoje programėlėje paspauskite "Pradėti važiuoti", o norėdami baigti kelionę - "Baigti kelionę". "Litideal" pasilieka teisę į mokėjimą už suteiktas paslaugas įtraukti baudas, mokesčius ar kitas vietines rinkliavas.

5.2 Paslaugos mokestis skaičiuojamas pagal faktinį naudojimosi paslaugą laikotarpį ir nuvažiuotus kilometrus, arba jis apskaičiuojamas pagal iš anksto pasirinktą planą, kuris nurodytas kainoraštyje.

5.3 Klientas į savo sąskaitą gali priimti trečiųjų šalių atliktus avansinius mokėjimus, kuriuos vėliau gali panaudoti atsiskaitymui už teikiamas paslaugas. Einamosios sąskaitos likutis gali būti peržiūrėtas mobiliojoje programėlėje. Jei sąskaitoje yra lėšų, "Litideal" pirmiausia jas naudoja apmokėjimui už teikiamas paslaugas ir, jei reikalinga, skirtumą nurašo pagal kliento pasirinktą mokėjimo būdą, susietą su paskyra.

5.4 "Litideal" gali išduoti nuolaidų kodus, kuponus, kuriems taikomos specialios konkretaus kodo ar pasiūlymo sąlygos. "Litideal" pasilieka teisę bet kada, savo nuožiūra, pakeisti ar atšaukti pasiūlymą ar kodų galiojimą.

5.5 Klientas prisiima visą atsakomybę už baudas, mokesčius ir/ ar kitas išlaidas, kurios atsiranda jo naudojimosi transporto priemone laikotarpiu (įskaitant, bet neapsiribojant: baudos už neapmokėtą stovėjimą, stovėjimą neleistinoje vietoje, netinkamą kuro kortelės naudojimą ir t.t.) arba KET ar įstatymų pažeidimus.

5.6 Visos kliento mokėtinos sumos "Litideal" yra nurašomos atsižvelgiant į pasirinktą mokėjimo budą, kurį klientas susiejo su sąskaita. Jei nėra galimybės įvykdyti mokėjimą pasirinktu būdu, "Litideal" gali taikyti kitas būtinas priemones mokėjimui įvykdyti. Klientas sutinka "Litideal" atlyginti visas išlaidas, atsiradusias vykdant minėta mokėjimą ar mokėjimus, įskaitant pagrįstas "Litideal" teisines išlaidas.

5.7 Klientas turi galimybę su paskyrą susieti kelis mokėjimo būdus ir pasirinkti kortelę, kuria atsiskaitoma už einamąsias paslaugas. Su paskyra susietas mokėjimo būdas turi įgalinti automatinius mokėjimus kortele. Prieš pradedant naudotis "Litideal" automatiškai nuskaičiuoja mokestį už paslaugą iš kliento pasirinktos sąskaitos.

5.8 Jei naudojant su kliento paskyra susietą mokėjimo būdą, nuskaičiuoti lėšas nėra galimybės ir/ ar lėšų nepakanka, naudotis paslaugomis negalima tol, kol nebus apmokėta skolos suma pagal numatytas sąlygas ir kainoraštį.

5.9 Jei naudojant su kliento paskyrą susietą mokėjimo būdą, nuskaičiuoti lėšas už suteiktas paslaugas nėra galimybės ir klientas nesumoka už paslaugas iki paskutinės naudojimosi termino dienos, "Litideal" išrašo PVM sąskaitą faktūra už suteiktas paslaugas ir išsiunčia ją el. paštu, susietu su kliento paskyra. Gavęs tokią sąskaitą klientas privalo patikrinti sąskaitos teisingumą ir per dvi dienas informuoti "Litideal" apie aptiktus neatitikumus (jei tokių yra). Jei klientas per minėta terminą nepateikia skundo dėl neatitikties, laikoma, jog jis sąskaitą faktūra priemė.

5.10 Jei iki paskutinės naudojimosi terminio dienos klientas negauna PVM sąskaitos faktūros el. paštu (kuris susietas su jo paskyra), privalo apie tai informuoti "Litideal" ir reikalauti, kad sąskaita faktūra būtų išsiųsta. Sąskaitos faktūros nebuvimas neatleidžia kliento nuo atsiskaitymo už suteiktas paslaugas ir mokėjimo įsipareigojimų.

5.11 Jei klientas įsipareigoja sumokėti baudą, delspinigius ar išlaidas, pagrįstas sąlygose numatytų įsipareigojimu pažeidimu, "Litideal" turi teisę atitinkamą sumą nuskaičiuoti pagal kliento pasirinktą mokėjimo būdą, iš karto po to, kai buvo nustatytas įsipareigojimų pažeidimas (-ai), apie tai tinkamai informavus klientą.

5.12 Jei klientas ginčija bet kokią operaciją, kuri buvo įvykdyta atsižvelgiant į kliento pasirinktą mokėjimo būdą, klientas per septynias dienas turi susisiekti su "Litideal".

5.13 Klientas privalo nedelsdamas informuoti "Litideal" apie visus pasikeitimus (įskaitant mokėjimo kortelės praradimą, vagystė, galiojimo pabaigą), kurie yra susiję su kliento mobiliojoje prgramėlėje pasirinktu mokėjimo būdu ir gali įtakoti mokėjimo įvykdymą pagal kliento pasirinktą mokėjimo būdą.

5.14 Klientui laiko neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, "Litideal" turi teisę įgalioti skolų išieškojimo bendrovę arba perleisti skolos išieškojimo teisę tai bendrovei. "Litideal" gali perduoti kliento asmeninius duomenis valstybinėms institucijoms ir/ ar ankstoliams ir išieškoti mokesčius ir/ ar baudas.

5.15 Klientas įsipareigoja "Litideal" mokėti delspinigius 0,05% už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną, pasibiagus numatytam terminui.

5.16 "Litideal" pasilieka teisę bet kada, vienašališkai, keisti paslaugų įkainius.

5.17 Jeigu "Litideal" pagal numatytas sąlygas turi klientui atlyginti žalą ir/ ar per klaidą nuskaito mokėjimą pagal kliento pasirinktą mokėjimo būdą, "Litideal" nedelsdama grąžins nuskaitytą sumą į kliento paskyrai priskirtą sąskaitą.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1 Klientas patvirtina ir sutinka, jog savo naudojimosi paslaugomis laikotarpiu jis prisiima atsakomybę ir riziką. "Litideal" neatsako už jokias pasekmes, pretenzijas, ieškinius, žalą, įsipareigojimus, mokesčius, išlaidas, sužalojimus, delspinigius, netesybas, išlaidas susijusias su teisine pagalba ar kitas numatomas ar nenumatomas išlaidas, kurios gali atsirasti todėl, jog klientas naudojosi paslaugomis.

6.2 Nepaisant 6.1 punkto, klientas neatsako, jei:

6.2.1 pažeidimai arba žala padaryta dėl "Litideal" ir/ ar trečiųjų asmenų kaltės.

6.2.2 kliento atsakomybė yra sumažinta arba panaikinta remiantis teisės aktais.

6.2.3 transporto priemonės gedimai, kurie atsiranda jos ekploatavimo metu, atsiradę dėl ankstesnio naudojimo, eksploatacijos arba natūralaus transproto priemonės nusidėvėjimo. Tai taikoma tik tuo atveju, jei klientas apie tai nedelsdamas informuoja "Litideal" telefonu ir laikos visų "Litideal" nurodymų.

6.3 Klientas yra atsakingas už savo asmeninių daiktų (t.y. dravužių, krepšių ir kitų transporto priemonėje esančių daiktų) naudojimą ir žalą naudojimo metu, išskyrus atvejus, kai tokia žala atsirado dėl "Litideal" neatsargumo.

6.4 Praradus transporto priemonę, klientas privalo "Litideal" sumokėti kainoraštyje nurodytą baudą ir atlyginti "Litideal visus nuostolius, kurių ta bauda nepadengia. Atlyginęs žalą klientas neįgyją teisės į transporto priemonę.

6.5 Sąlygose ir/ ar kainoraštyje numatytos baudos yra laikomos minimaliomis ir neginčijamomis, įskaitant galimą žalą "Litideal" prestižui, prekės ženklui, įvaizdžiui, korporatyviniam ir socialiniam vientisumui, reputacijai, kuri atsirado, dėl neteisėtų kliento veiksmų. Klientui apmokėjus numatytą baudą, neatleidžia jo nuo pareigos atlyginti "Litideal" visą kitą žalą ir/ ar nuostolius, kurių ta bauda nepadengia.

6.6 Jei paslaugų naudojimosi laikotarpiu klientas pažeidžia savo įsipareigojimus, numatytus sąlygose, arba kitaip sugadina, sunaikina, praranda ar kitokiu būdu sugadina "Litideal" turtą ir/ ar nuosavybės teisę į transporto priemonę, klientas privalo "Litideal" sumokėti kainoraštyje nurodytą baudą:

6.6.1 bauda už nepataisomą padangų sugadinimą;

6.6.2 baudą už rūkymą automobilyje;

6.6.3 bauda už neteisėtą kuro kortelės naudojimą;

6.6.4 bauda už pavojingą ar neatsargų vairavimą;

6.6.5 bauda už transporto priemonės vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir (ar) kitų psichiką veikiančių medžiagų;

6.6.6 bauda už tai, jog klientas pasidalino prisijungimo prie paskyros informacija su trečiąja šalimi ir/ ar leido prisijungti prie paskyros/ naudotis paskyra;

6.6.7 bauda už tai, jog klientas leido tretiesiems asmenims naudotis nuomojama transporto priemone, jeigu klientas ir "Litideal" nesutarė kitaip;

6.6.8 bauda už bet kokios automobilio dalies, įskaitant, bet neapsiribojant: padangų, ratlankių, grotelių, saugos paketo, gesintuvo, pirmosios pagalbos vaistinėlės nuėmimą, pasisavinimą, pakeitimą ir t.t.

6.6.9 bauda už kitus pažeidimus nurodytus kainorašytyje.

6.7 Jei klientas, savo naudojimosi transporto priemone laikotarpiu, sukelia nelaimingą atsitikimą, jis privalo sumokėti, "Litideal' kainoraštyje nurodytas sutartines netesynas. "Litideal" pasilieka teisę automatiškai nuskaičiuoti, pagal kliento pasirinktą mokėjimo būdą, sąlygose numatytą baudą. "Litideal" turi teisę nurašyti baudą klientui atradus ir/ ar nepranešus apie nelaimingą atsitikimą, apie tai iš anksto informavus klientą. Jei atlikus papildomą transporto priemonei padarytos žalos įvertinimą paaiškėja, jog reali žala, kurią "Litideal" patyrė, dėl įvykusio eismo įvykio, yra mažesnė nei nuskaityta suma, "Litideal" įsipareigoja grąžinti kainų skirtumą per 14 kalendorinių dienų, nuo faktinės žalos dydžio nustatymo, pasinaudodama tuo pačiu mokėjimo būdu, kuris buvo naudotas nuskaitymui įvykdyti.

6.8 Klientas įsipareigoja atlyginti nuostolius tiek, kiek nepadengia baudos, netesybos ir kiti mokesčiai numatyti sąlygose ir kainoraštyje. Klientas įsipareigoja "Litideal" atlyginti bet kokią ir numatytas baudas viršijančią žalą, kurią "Litideal" patyrė, dėl kliento kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant:

6.8.1 klaidingos informacijos ir/ ar duomenų pateikimas paskyros registracijos mobiliojoje programėlėje metu;

6.8.2 su paskyra susijusiu mokėjimo būdo neatnaujinimas ir/ arba neužtikrinimas, jog galiojančio mokėjimo būdo sąskaitos likutis būtų pakankamas mokėjimui už paslaugas įvykdyti;

6.8.3 sąlygų nesilaikymas;

6.8.4 transporto priemonės naudojimas būdu, kuriam ji nėra skirta;

6.8.5 leidimas pašaliniam asmeniui naudotis transporto priemone suteikimas;

6.8.6 teisės vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę neturėjimas arba visiškas teisės vairuoti neturėjimas (pvz.: amžiaus apribojimas elektriniams paspirtukams, vairuotojo pažymėjimo vairuoti automobilį neturėjimas);

6.8.7 transporto priemonės vairavimas būnant apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir/ ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

6.8.8 policijos ar kitų kompetentingų institucijų reikalavimų nevykdymas;

6.8.9 nepranešimas policijai ar kitoms kompetentingoms institucijoms apie galimą eismo įvykį;

6.8.10 baudos, delspinigiai ar kitos išlaidos, ar sankcijos, kurias taiko "Litideal" dėl kliento veiskmų;

6.8.11 transporto priemonės naudojimas nusikalstamai veiklai vykdyti;

6.8.12 transporto priemonės naudojimas krovinių gabenimui ir pažeidimai, kurie atsiranda pakraunant ar iškraunant transporto priemonę;

6.8.13 purvinti, laužyti, subraižyti ar kitaip sugadinti transporto priemonės vidų ar išorę, įskaitant, jei tai padarė kliento į transporto priemonę įleisti gyvūnai ar kiti keleiviai;

6.8.14 transporto priemonės praradimas;

6.8.15 galiojančių teisės aktų pažeidimas.

6.9 Klientas įsipareigoja transporto priemone naudotis apdairiai ir stengiasi palaikyti automobilių vidų švarų. Jei transporto priemonės vidus, po jos naudojimo, yra nešvarus labiau nei įprastai ir automobiliui sutvarkyti įprastos valymo procedūros neužtenka, klientas privalo sumokėti kainoraštyje nurodytą valymo mokestį, o jei tokie mokesčiai nenurodyti, tuomet padengti automobilio plovimo ir valymo išlaidas. Tai, kas išdėstyta aukščiau, yra taikoma ir transporto priemonės išorei, jei po naudojimo yra nešvaresnė nei įprastai.

6.10 Jei klientas, savo naudojimosi paslaugomis metu, pažeidžia galiojančias KET ir/ ar kitus galiojančius teisės aktus, "Litideal" turi teisę reikalauti iš kliento administracinio mokesčio pagal kainoraščio, neskaitant atsakingos institucijos skiriamos baudos ar mokesčio. "Litideal" išlaidos, susijusios su KET pažeidimo administravimu, yra kompensuojamos iš numatyto administravimo mokesčio.

6.11 Jeigu klientas apgadino "Litideal" apdraustą turtą ir už žalą yra atsakingas klientas, draudikas, apdraudęs transporto priemonę ir atlyginęs "Litideal" žalą, turi teisę iš kliento reikalauti kompensuoti žalos dydžio sumą.

6.12 Jei "Litideal" sužino apie žalą, kurią padarė klientas arba, remiantis susiklosčiusiomis aplinkybėmis, galima daryti prielaidą, jog klientas gali tokią žalą gali padaryti, "Litideal" turi teisę nedelsiant ir neribotam laikui sustabdyti paslaugų teikimą klientui, užblokuoti kliento prieigą prie elektroninės paskyros ir be įspėjimo konfiskuoti naudojamą transporto priemonę.

6.13 "Litideal" yra atsakinga už šiose sąlygose numatytų įsipareigojimų vykdymą ir įsipareigoja atlyginti klientui tiesioginę žalą, atsiradusią dėl netinkamo "Litideal" įsipareigojimų vykdymo.

6.14 Klientas supranta, jog naudojimosi mobiliosios programėlės funkcijomis gali būti apribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų, o "Litideal" negali garantuoti nuolatinio ir be trikdžių mobiliosios programėlės veikimo. Atsiradus bet kokiems mobiliosios programėlės trūkumams, "Litideal" įsipareigoja kuo greičiau juos pašalinti. "Litideal" neatsako už žalą, kurią klientas patiria, dėl mobiliosios programėlės gedimų arba dėl to, jog programėlė negali būti naudojama.

6.15 Tiek, kiek atsakomybės apribojimas leidžiamas pagal galiojančius įstatymus, "Litideal" nėra atsakinga už:

6.15.1 galimus nuostolius, kurie klientas patyrė dėl vėlavimo naudotis paslaugomis;

6.15.2 galimą žalą kliento sveikatai ar gyvybei naudojantis paslaugomis;

6.15.3 žalą, kurią klientas padarė tretiesiems asmenims, naudojomosi paslaugomis metu:

6.15.4 žalą, padaryta klientui ir tretiesiems asmenims, dėl ankstesnio transporto priemonės naudotojo veiksmų (pvz.: ankstesnis naudotojas be "Litideal" sutikimo pakeitė/ patobulino transporto priemonės važiavimo savybes, padangas, papildė baką netinkamais degalais ir pan.);

6.15.5 netiesioginę žalą;

6.15.6 už žalą ar nuostolius, kuriuos klientas patyrė ir kurie viršija nesuteiktų ar netinkamai suteiktų paslaugų kainą;

6.16 Bet kokiu atveju, už bet kokius reikalavimus, kylančius iš sąlygų (įskaitant nesutartinius skolinius santykius ar pretenzijas, kylančias kitu pagrindu), bendra "Litideal" atsakomybė yra apribota iki 500 EUR arba kliento "Litideal", už naudojimo laikotarpį, per kurį įvyko nelaimingas atsitikimas, incidentas ar įvykis, dėl kurio buvo pareikšta pretenzija sumokėtų mokesčių dydžių, sumos, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė.

6.17 Jeigu transporto priemonė stovi ne tam skirtoje aikštelėje arba neatitinka čia nustatytų sąlygų, klientas apie tai informuoja "Litideal" telefonu +370 698 44 831 arba el. paštu avisnow@avis.lt.

6.18 Nei klientas, nei "Litideal" neatsako už žalą ar neįvykdytus įsipareigojimus, dėl nenugalimos jėgos. Pagal šias sąlygas force majeure apima įvykius, kurių įsipareigojimų nevykdanti šalis pagrįstai nekontroliuoja, pvz.: žemės drebėjimas, gaisras, potvynis, karas, terorizmas, pandemija, pilietiniai neramumai, darbo ar kariniai konfliktai, sabotažas, streikas, epidemija, riaušės, komunalinių paslaugų ar ryšio paslaugų gedimai, ar sutrikimai, didelio masto kibernetinė ataka, vyriausybės, teisėsaugos ar reguliavimo agentūros veiksmai. Tačiau nenugalimos jėgos aplinkybės nėra kliūtis ar pasiteisinimas vykdyti finansinius įsipareigojimus.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

"Litideal" tvarko asmens duomenis vadovaudamasi privatumo sąlygomis ir politika.

8. TAIKYTINA TEISĖ

8.1 Šios sąlygos ir nuostatai yra reglamentuojami ir aiškinami pagal Lietuvos įstatymus, neatsižvelgiant į jų kolizijos nuostatus.

8.2 Visus ginčus, kurie kyla dėl numatytų sąlygų ir taikytinų nuostatų "Litideal" ir klientas stengsis išspręsti sąžiningai vykstančių derybų metu. Klientui ir "Litideal" nepasiekus sutarimo, ginčo sprendimas priklauso teismui.

8.3 Jei "Litideal" neįgyvendina kokių nors teisių ar nuostatų, tai nebus laikoma tų teisių ar nuostatų atsisakymu.

8.4 Jeigu kuri nors sąlyga teismo sprendimu tampa negaliojančia arba neįgyvendinama, likusios sąlygos ir nuostatai lieka galioti.

9. KITI NUOSTATAI

9.1 Abi šalys privalo per penkias kalendorines dienas viena kitai pranešti apie bet kokius savo duomenų, pvz. vardo/ pavardės, adreso, mokėjimo informacijos ir kt. pasikeitimus.

9.2 "Litideal" pasilieka teisę vienašališkai perleisti visas su sąlygų vykdymu susijusių teisių ir pareigų vykdymą trečiajai šaliai, apie tai raštu informavus klientą.

9.3 Jeigu klientas negali tinkamai naudotis paslaugomis, jis privalo apie tai informuoti "Litideal" telefonu arba el. paštu.

9.4 Kilus klausimams, susijusiems su sąlygomis, reikėtų kreiptis el. paštu avisnow@avis.lt