Privatumo politika

Uždaroji akcinė bendrovė "Litideal" (toliau „Litideal“, arba „mes“) savo klientams (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims; toliau "Jūs" įvairiais linksniais) siūlo automobilių (toliau - transporto priemonė), kurie yra aktyvuojami ir naudojami, nuomos paslaugą. Mūsų svetainėje https://www.myavis.lt/lt/avisnow ir per mobiliąją programėlę (toliau - paslauga).

Mums svarbu apsaugoti Jūsų privatumą teikiant Paslaugas ir renkant bei naudojant Jūsų duomenis (įskaitant Jūsų asmeninę informaciją). Taigi norime, kad būtų aišku, kokius asmens duomenis renkame ir naudojame. Privatumo politikos tikslas - informuoti Jus, kaip naudojama ir saugoma Jūsų asmeninė informacija.

Sąvokos

Žemiau paaiškiname pagrindines privatumo politikoje vartojamas sąvokas.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas - tai ES "Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas" (2016/679), kuris įsigaliojo 2018 m. Gegužės 25 d. ir yra taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Mobilioji programėlė -  tai programa skirti išmaniesiems įrenginiams, kuriuos galima naudoti rezervuoti, atrakinti, užrakinti ir (arba) atlikti kitas programėlės operacijas.

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija apie fizinį asmeninį (duomenų subjektą), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta; fizinis asmuo, kurio tapatybhę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pagal jo vardą, pavardę, asmens kodą, informacija apie buvimo vietą, internetinį adresą, vieną ar daugiau to asmens fizinių, fiziologinių, genetinių, psichinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių požymių.

Asmens duomenų tvarkymas -  tai automatizuota arba neautomatizuota operacija arba operacijų visuma, atliekama su asmens duomenimis ar jų rinkiniais; pavyzdžiui: rinkimas, dokumentavimas, išdėstymas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ir keitimas, užklausų teikimas, skaitymas, naudojimas, atskleidimas perduodant platinti ar kitaip keičiant jų prieinamumą; galioja naudojant duomenis jų suderinimui, papildymui, korekcijai, apribojimui, ištrinimui ir naikinimui.

Duomenų valdytojas  - tai yra subjektas, kuris nusprendžia, kodėl ir kaip asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi.

Įgaliotojas duomenų tvarkytojas - tai subjektas, kuris asmens duomenis tvarko duomenų valdytojo vardu.

Vartotojo nuostatai (sąlygos)  - tai yra mūsų paslaugų naudojimo sąlygos, kurias rasite mūsų svetainėje www.myavis.lt/lt/vartotojo-nuostatai.

1. Valdytojas

UAB „LITIDEAL“
Juridinio asmens kodas: 111444388
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės pr. 3, LT-04215
El. paštas: avisnow@avis.lt

2. Asmens duomenų, kuriuos renkame ir tvarkome tipas, naudojimo tikslas ir teisinis pagrindas.

2.1 Fizinių asmenų užsakytos paslaugos:

Kai naudojatės mūsų paslaugomis - mes renkame įvairius duomenis. Kai kurie duomenys gaunami iš Jūsų ameniškai, kai registruojatės kaip paslaugos vartotojas (identifikavimo duomenys) arba, kai duodate konkretų sutikimą, dėl duomenų panaudojimo būdo (rinkodaros duomenys). Kai kurie duomenys renkami automatiškai, kai naudojatės paslauga (duomenys pagal naudojimąsi). Duomenys (įskaitant asmens duomenis) gali būti gaunami iš viešųjų šaltinių, tokių kaip verslo/ prekybos registrai, internetas ir trečiosios šalys, pvz.: numatytieji registrai, kad galėtume analizuoti  bendrąją informaciją apie Jus ir Jūsų kreditingumą.

Identifikavimo duomenys
 • Vardas (vardas ir pavardė)
 • Mobiliojo telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Prisijungimo duomenys: vartotojo vardas ir slaptažodis (slaptažodis saugomas užkoduotas ir niekada nerodomas kaip tekstas)
 • Vairuotojo pažymėjimo numeris
Asmens tapatybės duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
 • Vartotojo paskyros sukūrimas ir įvedimas, vartotojo registracija, paslaugų sutarties (sąlygų sudarymas). Teisinis naudojimo pagrindas - dėl sutarties kylantis poreikis (Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
 • Su teikiamomis paslaugomis susiję ryšiai, tokie kaip: sąskaitų faktūrų išrašymas, vartotojų palaikymas, bendravimas su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie yra mūsų Paslaugų dalis. Teisinis naudojimo pagrindas - dėl sutarties kylantis poreikis (Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
 • Mūsų sąskaitų, turtų ir įsipareigojimų tvarkymo ir vykdymo tikslais. Teisinis naudojimo pagrindas paprastai yra mūsų teisėtas interesas (Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas), tačiau kai kuriais atvejais tai gali būti ir mūsų teisinė pareiga (Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Duomenų apsaugos reglamentas pvz.: saugoti originalias sąskaitas ir su jomis susijusius dokumentus.
 • Eismo įvykių administravimas ir, esant reikalui, informacijos perdavimas draudimo bendrovei.
Mokėjimo informacija
 • Mokėjimo kortelės duomenis (išdavėjas, kortelės savininkas, kortelės numeris, galiojimo laikas), mokėjimą apdoroja ir sukčiavimo prevencijos tikslais tvarko ir saugo trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjas "Stripe", kuris yra nepriklausomas duomenų valdytojas, todėl perskaitykite ir susipažinkite su jų privatumo politika svetainėje: www.stripe.com/en-ee/privacy.
 • Informaciją apie pas mus įsigytas paslaugas ir atliktus mokėjimus.
 • Iš trečiosios šalies (pvz. darbdavio) sąskaitos į Jūsų sąskaitą pervestus duomenis apie sumas ir sąskaitos likutį (sistemos "Piniginę").
Mokėjimo duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
 • Paslaugų teikimas ir vartotojo paskyros tvarkymas pagal numatytas Sąlygas. Teisinis naudojimo pagrindas - dėl sutarties kylantis poreikis (Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
 • Mūsų sąskaitų ir turtu tvarkymas. Teisinis naudojimo pagrindas paprastai yra mūsų teisėtas ineteresas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 staripsnio 1 dalies f punktas), tačiau kai kuriais atvejais tai gali būti ir mūsų teisinė pareiga (Bendrųjų duomenų apsaugos reglamento 6 staripsnio 1 dalies c punktas). Duomenų apsaugos reglamentas, pvz: saugoti originalius apskaitos duomenis.
 •  Pagal sąlygas leidimas naudotis sistemine pinigine kaip atsiskaitymo už paslaugas būdu. Teisinis naudojimo pagrindas - iš sutarties kylantis poreikis (Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 staripsnio 1 dalies b punktas).
Naudojimo duomenys
 • Jūsų prisijungimo duomenys;
 • GPS duomenys;
 • IP adresas;
 • Akumuliatoriaus informacija;
 • Informacija matoma transporto priemonių ekranuose;
 • Naudojamos transporto priemonės greitis;
 • Atstumas, kurį transporto priemonė nuvažiuos Jūsų naudojimo metu;
 • Transporto priemonės/ mobiliosios programėlės sugeneruoti duomenys, pvz: vieta, vairavimo stilius, greitis;
 • Duomenys apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine, mobiliąja programėle ir transporto priemonėmis (įskaitant kelionių istoriją ir vietas);
 • Naršyklės/ mobiliojo telefono ar kito įrenginio tipas ir modelis (versija);
 • Jūsų pirmenybiniai nustatymai.
Duomenų naudojimo ir tvarkymo tikslais ir teisinis pagrindas
 • Paslaugų teikimas pagal numatytas sąlygas. Teisinis naudojimo pagrindas - pagal sutartį kylantis poreikis (Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
 • Paslaugų palaikymas. Teisinis naudojimo pagrindas - dėl sutarties kylantis poreikis (Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
 • Statistikos, reikalingos paslaugų priežiūrai ir plėtrai, teikimas ir vartotojų duomenų (įskaitant trūkumus) analizė. Teisinis naudojimo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 staripsnio 1 dalies f punktas).
 • Mūsų turto apsauga ir vietos nustatymas naudojant GPS duomenis. Teisinis naudojimo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Rinkodaros duomenys
 • Informacija apie tai, ar davėte sutikimą gauti rinkodaros pasiūlymus ir kt.
 • Informacija apie rinkodaros kanalo nuostatus (el. pašto adresas, mobilusis telefonas arba abu).
Rinkodaros duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
 • Mūsų teikiamų paslaugų ir produktų rinkodara. Teisinis naudojimo pagrindas yra Jūsų sutikimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

2.2 Juridinių asmenų užsakytos paslaugos

Tuo atveju, kai užsakomos mūsų paslaugos arba juridinis asmuo sumoka už vartotoją (pvz.: pervesdamas lėšas į vartotojo sąskaitą/ sistemos "Piniginę"), kad paslauga galėtų naudotis juridinio asmens darbuotojai ar klientai, vis tiek renkame ir tvarkome skyriuje 2.1. Apie faktinius paslaugų vartotojus aprašytus duomenis. Sudarydami sutartis pagal numatytas sąlygas su kiekvienu vartotoju palaikome tiesioginį ryšį ir duomenų tvarkymas grindžiamas tuo pačiu teisiniu pagrindu, kaip aprašyta 2.1 skyriuje.

Paslaugų teikimo juridiniams asmenims atveju renkame šiuos duomenis:

 • įmonės pavadinimas;
 • įmonės kodas;
 • PVM mokėtojo kodas;
 • asmens, atstovaujančio juridiniams asmeniui (toliau - juridinio asmens atstovas), atsakingo už sutarties vykdymą ir vartojamų paslaugų pasirinkimą, vardas/ pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Tokiu atveju tvarkome juridinio asmens atstovo duomenis, reikalingus bendravimui su klientu (t.y. juridiniu asmeniu), kad galėtume užtikrinti paslaugų teikimą su klientu sutarta tvarka. Teisinis to pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas) - mums reikia bendrauti su juridiniu asmeniu, o jeigu asmuo veikia kaip jo atstovas, manome, kad juridinis asmuo informavo, jog esate priskirtas kontaktiniu asmeniu. Taigi, interesai yra bendri ir mes neprieštaraujame Jūsų interesams, teisėms ar laisvėms. Jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu, duomenų subjektas turi teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Jei pateiksite nesutikimą, mes apie tai informuosime savo klientą, prašydami paskirti naują kontaktinį asmenį arba kitaip pagrįsti Jūsų nesutikimą.

3. Dalijimasis savo duomenis

Mūsų įmonėje Jūsų asmens duomenys yra prieinami tik tiems darbuotojams, kuriems duomenys reikalingi tik tiesioginiams darbui atlikti (būtinoji prieiga). Už bendrovės ribų mes galime dalytis Jūsų duomenimis su šiais asmenimis ir esant šioms aplinkybėms ir tik tiek, kiek būtina:

 • mūsų paslaugų teikėjai: Jūsų duomenimis gali naudotis asmenys, kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu (įgaliotieji duomenų tvarkytojai). Įvardyti asmenys turi prieigą tiek, kiek tai būtina minėtų paslaugų teikimui. Šie asmenys apima svetainių ir mobiliųjų programų priežiūros paslaugų ir su jomis susijusių atsiskaitymo paslaugų bei plėtros paslaugų teikėjus;
 • valdžios institucijoms ir viešosioms įstaigoms (pvz: policijai, teismams, duomenų apsaugos institucijoms); Jūsų duomenis atskleisime tik tuo atveju ir tiek, kiek tai privaloma teisiškai;
 • trečiosios šalys, kurios dalyvauja teisminiuose procesuose (pvz: teisės ir finansų patarėjai), galime dalytis arba atskleisti Jūsų duomenis, jei tai būtina siekiant apsaugoti mūsų nuosavybę ir teises (įskaitant būtinų teisinių reikalavimų vykdymą), užtikrinti sutarčių vykdymą, apsisaugoti nuo trečiųjų šalių pretenzijų;
 • trečiosios šalys, susijusios su verslo sandoriais, galime dalytis ir atskleisti Jūsų duomenis trečiosioms šalims vykdydami verslo sandorį (pvz: parduodant įmonę, išleidžiant naujas akcijas investuotojams ar parduodant įmonės veiklą/ turtą kitai įmonei). Taip pat galime tai padaryti bendros įmonės, susijungimo ar kitokio reorganizavimo atveju.

Paprastai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Esant poreikius perduoti duomenis šalims, už EEE ribų, laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų, reglamentuojančių duomenų perdavimą.

4. Asmens duomenų saugojimas

Jūsų duomenis saugome tol, kol to reikia šioje privatumo politikoje aprašytiems tvarkymo tikslams ir privalomiems teisės aktams laikytis. Kriterijai, kurie naudojami nustatant skirtingų asmens duomenų saugojimo laikotarpį, yra šie:

 • esante aktyvus klientas ar ne - kaip dažnai naudojatės mūsų paslaugomis arba kada paskutinį kartą nuomojotės transporto priemonę;
 • ar yra numatytų sutarties ar teisinių įsipareigojimų, pagal kuriuos mes turime saugoti duomenis tam tikrą laikotarpį;
 • ar yra nagrinėjamas teisinis ieškinys, susijęs su tuo, jog transporto priemonė buvo išsinuomota mūsų, ar kitaip susiję su Jūsų santykiais su mumis, ar kyla tokios pretenzijos rizika;
 • ar galiojančiuose teisės aktuose yra nurodytas konkretus saugojimo laikotarpis;
 • koks saugojimo laikotarpis buvo numatytas tuo metu, kai duomenys buvo pateikti.

Duomenis galime tvarkyti kaip bendruosius arba anoniminius, pavyzdžiui analizės ir statistikos tikslais bei siekdami tobulinti ir plėtoti savo paslaugas.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo asmens duomenų saugojimą, prašymą galite pateikti el. paštu, nurodytu Privatumo politikos 1 skyriuje.

5. Jūsų teisės

Teisė susipažinti su duomenimis - turite teisę žinoti, kokius duomenis apie Jus saugome.

Teisė ištaisyti – turite teisę reikalauti koreguoti savo asmeninius duomenis, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs.

Teisė ištrinti duomenis – esant tam tikroms sąlygoms, turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmeniais duomenys būtų ištrinti. Įskaitant tuos atvejus, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas nebėra būtinas tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti arba jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas nebuvo pagrįstas sutikimu arba norite atšaukti sutikimą ir nėra kito asmens duomenų tvarkymo pagrindo.

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą – tam tikromis aplinkybėmis (pvz.: jei nesutikote su duomenų tvarkymu), turite teisę tam tikrą laikotarpį uždrausti arba apriboti savo asmenių duomenų tvarkymą.

Teisė nesutikti – Jūs turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu. Jei nesutinkate, mes nustosime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nebent galėsime įrodyti, jog duomenys tvarkomi, dėl įtikinamų teisinių priežasčių arba kad tvarkymas yra būtinas teisiniams reikalavimams vykdyti ar apginti. Taip pat turite teisę, bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Gavę minėtą prieštaravimą, nustosime tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, prašymą pateikite Privatumo politikos 1 skyriuje nurodytu el. pašto adresu. Pasiliekame teisę į užklausas atsakyti per 30 dienų.

6. Teisė pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai

Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo asmens duomenis ar jų panaudojimą ir saugojimą, galite susisiekti su mumis Privatumo politikos 1 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

Jei pastebite, jog Jūsų asmens duomenų tvarkymas prieštarauja teisės aktams, turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai, kreipiantis tos valstybės, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji arba darbo vieta, arba kurioje yra įtariama įvykdytas pažeidimas. Skundą galite pateikti priežiūros institucijai, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, vdai.lrv.lt/, jei manote, kad Jūsų asmeninę informaciją tvarkome pažeisdami taikytinus įstatymus.

7. Privatumo politikos pakeitimai

Privatumo politikos sąlygos gali būti vienašališkai pakeistos, ypač pasikeitus asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams ar mūsų pačių duomenų tvarkymo politikai. Esant reikšmingiems pakeitimams, apie juos informuosime iš anksto. Atnaujintą ir galiojančią privatumo sąlygų versiją galite bet kada peržiūrėti mūsų svetainėje: https://www.myavis.lt/lt/privatumo-politika